تبلیغات
وارثین لطفاخرابی لینک هارااطلاع دهید،بانظراتتان مارایاری فرمایید،درصورت غیرفعال بودن لینک ها،ازمرورگردیگری استفاده نمایید

وارثین
أین معزالأولیاء،ومذل الأعداء

باسلام

مطمئناتاحالاسایتهای زیادی رودرموردمطالب طنزمشاهده فرموده اید.امااکثرمطالب این گونه سایتها،یابی مزه ان،یاتوهین به قشرخاصی هستن،ویامنافی عفت محسوب میشن.

بنده حقیرمیخوام،به حول وقوه الهی وباتأسی به حدیث شریف امام صادق علیه السلام که فرمودند:"مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ" از محبوب‌ترین عمل‌‌ها به خدا ادخال سرور بر قلب مؤمن است،گلچینی ازاین گونه مطالب روخدمت برادران وخواهران مؤمن تقدیم دارم.إن شاءالله تعالی

1.یه مورچه بایه فیل ازدواج میکنه،بعددوروزفیله می میره،مورچه میگه:ای بابا،دوروز زندگی کردیم،حالایه عمربایدقبربکنیم.

 

2.طرف داشته باالاغ فوتبال بازی میکرده،بهش میگن:چراداری باخربازی میکنی؟میگه:همچین هم خرنیس،سه به یک جلوئه.

بریم ادامه مطلب که حالاحالاهاکارداریم...

 

3.پیرزنه ازعزرائیل میترسه،فرارمیکنه میره تومهدکودک قاطی بچه هاشروع میکنه به پفک خوردن،عزرائیل هم میادبغلش میشینه میگه:داری پفک میخوری؟میگه:آره،عزرائیل میگه:پس بخوربریم ددر.

4.تعداد88تاماهی داشتیم،55تاازایناغرق شدن،چندتامیمونن؟

.

.

.

ریاضیتون خوبه،ولی ماهی که غرق نمیشه.

5.خبرنگاره ازچوپان پرسید:گوسفندات چی میخورن؟گفت:سفیدایاسیاها؟

خبرنگارگفت:سفیدا،جواب داد:اوناعلف میخورن.

وسیاها؟

اونام علف میخورن

خبرنگار پرسید:گوسفنداتوچقددوس داری؟گفت:سفیدایاسیاها؟خبرنگاره گفت سفیدا،گفت خیلی دوسشون دارم،وسیاها؟اونارم خیلی دوس دارم.

خبرنگارپرسید:توچرااینقدنژادپرستی میکنی؟وهی سیاه وسفید میکنی؟

جواب داد:آخه سفیدامال خودمن،وسیاها؟اونام مال خودمن.

6.رفتم حموم

.

.

.

هوووووووووووی،توکجا؟زشته آخه.

7.اگرشیک پوشی رادوس دارید

اگرمیخواهیددرمجالس بدرخشید

اگرمیخواهیدمتفاوت باشید

باماتماس بگیرید

صنف پالان دوزان پایتخت.

8.اون چیه که بال داره،ولی پروازنمیکنه

چشم داره،ولی نمیبینه

پاداره ولی راه نمیره

اصلنم غذانمیخوره

.

.

.

پرنده مرده.

9.یه مگس بابچه هاش روسریه کچل میشینه،یکی ازبچه هاش میگه:مامان،من آب میخوام،مگسه میگه:آخه تواین بیابون آب ازکجا بیارم؟

10.اگه توچین شکست عشقی بخوری،پدرت درمیاد،چون هرکجا که نگاه کنی،قیافه عشقت میادجلوچشت.

11.یه گنجشک آبادانی بایه کامیون تصادف میکنه وبی هوش میشه،بعدازبهوش اومدن،خودشوتویه قفس میبینه ومیگه:ای وای،یعنی مو راننده کامیونوکشتم؟یعنی موالان توزندانوم؟

12.به یه جوجه تیغی میگن:آرزوت چیه؟

اشک توچشاش حلقه میزنه ومیگه:بغلم میکنی؟

13.اگه دوتاهزارپاهمدیگه روبغل بکنن،چی میشه؟

.

.

.

میشن زیپ.

14.به یکی میگن:بالوبیاوعدس یه جمله بساز

میگه:کوچولوبیا،ادس من ناراحتی؟

 

15.به یه نفرمیگن:با"حیدر"جمله بساز

میگه:اومدم درخونتون هی درزدم،هی درزدم،امادروبازنکردین

میگن منظورمون اینه که با"آقاحیدر"جمله بساز

میگه:اومدم درخونتون،آقاهی درزدم،هی درزدم،اما درووانکردین.

16."کالسکه چه کلمه ایه؟

کلمه ایه که اصفهانیهاموقع برخوردبایه میوه نارس بکارمیبرن.

17.خانوما(باکمال احترام)مثل رادیومیمونن،هی حرف میزنن،ولی حرف کسیوگوش نمیدن

مثل لیموشیرین میمونن،اولش شیرینن،ولی بعدش تلخ میشن

مثل کنتوربرق میمونن،هرچندوقت یه باراعدادوارقام سنشون صفرمیشه

مثل فلزیاب میمونن،وقتی ازجلوی طلافروشی ردمیشن،واکنش نشون میدن

(البته اسمش روشه دیگه،طنز،والااصلن واقعیت نداره)

18.به یه نفرمیگن:باجیش جمله بساز

میگه محمدباآبجیش رفت پارک

میگن:خله،منظومون شاشه

میگه:خب،باداداشاش رفت پارک.

19.به یکی میگن:چرازنت روکشتی؟اونم شب دوم عروسیت؟

میگه چون باکره نبود

میگن:چراشب اول این کارونکردی؟

میگه :آخه شب اول باکره بود.

20.حیف نون زن ژاپنی میگره،هر5دقیقه میگه:عزیزم اگه خوابت میاد،بروبخواب.

21.به یکی میگن با"کوش"یه جمله بساز

میگه شلوارمن کوش؟

میگن:بابامنظور"کوشش"هس

میگه:شلوارمن کوشش؟

میگن:ای بابا،منظورمون کاروکوشش هس

میگه اینو ازاول میگفتین دیگه

شلوارکارمن کوشش؟

22.این خرچنگ هاهم دائما مث یه دکترمیمونن که دستاشو استریلیزه کرده وداره میره اتاق عمل.

23.سه نفرآمریکایی،وسه نفرایرانی،داشتن باهم میرفتن به یه کنفرانس،توراه آهن آمریکاییهابراهرکدام یه بلیط میگیرن،ولی باتعجب میبینن که این سه ایرانی براسه نفرشون یه بلیط گرفتن،میپرسن:آخه چطوری میخواین بایه بلیط،سه نفره مسافرت کنین؟میگن بیاین،میبینین.

توقطار،وقتی مأمورکنترل بلیط داشته بلیطاروکنترل میکرده،این سه ایرانی باهم میرن تویه دستشویی،ووقتی مأموردردستشویی رو میزنه وبلیط درخواست میکنه،بلیط رو ارائه میدن،وبعدرفتن مأمور میان بیرون.

آمریکاییهاباتعجب میگن:عجب فکربکری،وموقع برگشت کارایرانیاروانجام میدن،امابادیدن کارایرانیاشاخ درمیارن،چون ایرانیااین باربلیطی نمیخرن،میپرسن:آخه این بارچطوری میخواین دربرین؟میگن:بیاین تاببینین.

توقطاروقتی آمریکاییاتوتوالت قایم شده بودن تانقششونواجراکنن،یکی ازایرانیامیاددرتوالتو میزنه ومیگه:بلیط لطفا.

24.توتهرون یه پیرزنه،توخط واحدمیادبه راننده میگه:نی نای نانای نانای نای،راننده میزنه روترمزومیپرسه،چی؟؟؟پیرزنه دندون مصنوعیاشوازتوکیفش درمیاره ومیزاره تودهنشومیگه:نیاوران نگه دار.

25.طریقه عذرخواهی خانم ها"ببخشید،ولی تقصیرخودت بود".

26.یکی میره رستوران ومیپرسه:غذاچی دارین؟گارسون میگه:کاستیدگیلینکوفینوستا بالیمو

طرف میگه:کاستیدگیلینکوفینوستا باچی؟

27.حیف نونا تازگیاکشف کردن که خورشید روزا بی جهت روشنه،دراصل باید شبا که تاریکه روشن باشه.

28.حیف نون توژاپن راننده تاکسی میشه،هرکی دست تکون میده میگه :شوخی نکن دیگه،توروکه همین الان رسوندم.

29.خسیسه سه ساعت مهمونو دم درنگه میداره وآخرسرمیگه:داداش تعارف نکنا،مرغ هس،بگم تخم کنه؟

30.خسیسه تصادف میکنه،افسر میادمیبینه نشسته وسط خیابونومیگه ای وای بدبخت شدم،ای وای ماشینم.

افسر میگه بدبخت دستت ازبیخ کنده شده واونوقت تو فکر ماشینتی؟

طرف میزنه به سرشو میگه:یااباالفضل،ساعتم کو؟

31.آقای دست ودل بازبعداز20سال میره مغازه کفش فروشیومیگه:مابازهم مزاحم شدیم.

32.آقای دست ودل بازقله اورست رو فتح میکنه.

وقتی انگیزشو ازاین کارمیپرسن،میگه:خدالعنت کنه اونیوکه گفت اون بالا نذری میدن.

33.یه کلاغ ویه خرس سوارهواپیمامیشن،کلاغه سفارش قهوه میده،نصفشومیخوره وبقیشومیپاشه رومهموندار.

وقتی مهمونداراازش میپرسه:چرااین کاروکردی؟میگه:خوب کاری کردم،دلم خواست،پرروبازیه دیگه.

چنددقیقه بعداینبارسفارش آب پرتقال میده،یه کمیشومیخوره وبقیشومیپاشه رومهموندار،ازش میپرسن:این بار چرا این کاروکردی؟میگه:خوب کاری کردم،دلم خواست بابا،دلم خواست.

یه مدت که میگذره،کلاغه چرتش میگیره،اینبارخرسه سفارش قهوه میده،نصفشومیخوره وبقیشومیپاشه رومهموندار،مهموندارازش میپرسه:توچرااین کاروکردی؟میگه:خوب کاری کردم،دلم خواست.

موقعی که داشتن کشون کشون خرسه رومیبردن که ازهواپیماپرتش کنن بیرون،کلاغه زیرچشمی یه نگاهی میکنه ومیگه:توکه نمیتونی پروازکنی،مجبوری پرروبازی دربیاری؟

34.چینی هاعکاسی ندارن،میرن بقالی سرکوچه ومیگن:یه عکس سه درچهاربدین لطفا.

35.یه نفرازیه مغازه میادبیرون وقاه قاه میخنده،میگن چته؟میگه:رفتم تو،اسکلشون کردم،پول دادم،ولی چیزی نخریدم.

36.یکی میخوره به دیوار،میگه ببخشید.

37.سه نفر دیوونه رومیخوان تست کنن ببینن اگه سرعقل اومدن،آزادشون کنن،یه سیب میذارن رومیزوازاولی میپرسن:این چیه؟میگه موزه.

ازدومی میپرسن:این چیه؟میگه:اناره.

ازسومیه میپرسن،میگه سیب،وقتی آزادش میکنن،یه خورده که ازدیوونه خونه دورمیشه،میگه سرتون کلاه گذاشتم،اون خیاربود.

38.دراروپادخترامیرن بیرون باکمی آرایش.

درایران،آرایش میره بیرون باکمی دختر

(بلانسبت خانم های باحیاوفاطمی)

39.تاقبل ازعقد،اسمش پارمیدابود.

اماموقع عقد،عاقدصدامیزنه:خانم مهرویه قره قزلوی جادوغ آبادی اشگلون تپه اصل،آیا بنده وکیلم؟

40.به معتاده میگن:شهرشما دومین شهرمصرف کننده موادمخدردرکشوره،یاره برمیگرده ومیگه:اگه بچه ها تلاش کنن،میتونیم اول بشیم.

41.یاروباعینک آفتابی میره بیرون،خواهرشوتوکوچه میبینه ومیزنه توگوشش ومیگه:تواین وقت شب توکوچه چیکارمیکنی؟

بهش میگن:باباعینکتوبردارآخه،وقتی عینکشوبرمی داره،دوباره میزنه توگوش خواهرشومیگه:ازدیشب تاحالابیرون چه غلطی میکردی؟

42.یه نفربادوستش میرن کیش،ازهتل که میان بیرون،موقع برگشت هتلوگم میکنن،دوستش میگه:وای وسایلمون،یاروبرمیگرده ومیگه:وسایلمون به درک،هتل مردموگم کردیم.

43.ازدانایی پرسیدند:چرامردم این همه همدیگررامی آزارند؟

ایشان یک قوطی کبریت ازجیب خوددرآوردندودوعددکبریت ازداخل آن بیرون آورده ویکی رادوباره داخل قوطی بنهادندودیگری رابه دونیمه مساوی تقسیم کردندویکی ازنیمه هاراتراشیده وباآن دندان خودراخلال نموده وفرمودند:چه میدانم؟

44.آبادانیه واردمغازه ساندویچی میشه ومیگه:کا،شلوارداری؟مغازه دارمیگه:نه.

آبادانیه میگه:کا،پیرهن داری؟میگه:نه.

میگه:کا،تی شرت داری؟مغازه دارمیگه:داداش اینجا ساندویچیه،نه لباس فروشی.

آبادانیه میگه:پس چراروشیشه نوشتین:کا     لباس موجوداست.

45.هندیه مسلمان میشه،بهش میگن:هرموقع خواستی غذابخوری،بسم الله بگوتاشیطان باهات هم غذانشه.اماهندیه یادش میره بسم الله روبگه،بعدیه هفته شیطان بهش میگه:توروجون هرکی دوست داری بسم الله روبگو،اونقدفلفل خوردم تمام بدنم داره می سوزه.

46.یه نفربه رفیقش میگه:5میلیون داری بهم قرض بدی؟رفیقش میگه:این خیابون رومیری،سومین کوچه که رسیدی،واردش میشی،سومین درب ازسمت راست روبازمیکنی ووارد دومین اتاق درطبقه بالا میشی،اونجایه کمدهس که کلیدش زیرفرشه،کمدروبازمیکنی وگوشه داخل آن یه قرآن هس،به اون قرآن قسم،ندارم 5میلیون به توبدم.

47.اصولا نقش پدردرپولدارشدن فوق العاده هس،چون یابایدپدرت پولدارباشه تاتوهم پولداربشی،یابایدپدرت دربیاد،تاپولداربشی،ویابایدپدرمردم رودربیاری تاپولداربشی.

48.رادیومیگه:مسیربزرگراه همت به امام حسین بسته است،طرف میگه:حالاچراقسم میخوری؟

49.شیوه فرمان دادن دخترا:بیا بیا بیا.....وای افتادتوجوب،نیا.

50.نصیحت حیف نون به پسرش:هرچی بیشتر کمتر بهش فکرکنی،کمتردردش بیشترمیشه.

51.طرف میره خواستگاری،پدردختره بهش میگه:شغل ثابت داری؟یارومیگه:امام جمعه موقت تهران سی ساله هنوزموقته،توازمن انتظارداری تواین سن وسال شغل ثابت داشته باشم؟

52. یارو می‌گفت؛ رفتم به یکی از شعبه‌های انتقال خون و یک کیسه خون دادم، از هوش رفتم و ۳ تا کیسه خون بهم زدند تا به هوش اومدم. و بعد گفتند؛ لطفاً دیگه اینورا پیدات نشه!

53.شخصی نزدبزرگی رفت وگفت:استاد،اگراجازه بفرمایید،یک سوال خصوصی دارم،استادبه بقیه امرفرمودکه بیرون بروند،به این ترتیب،چون همه بیرون رفته بودند،کسی نبود که سوال ایشان وجواب استادرانقل کند

ببخشید،شرمنده شدیم.

54.شبی دررختخواب خویش به خداوند متعال عرض کردم:خدایا،ازمن بگیرآنچه راکه توراازمن میگیرد،

نداآمد:گوشیتوبده

سرمویواشکی زیرپتوقایم کردم وساکت شدم.

دوباره نداآمد:دیگه زر نزنیا.

55.روی قبری نوشته بود:"درسن 180سالگی به دیارباقی شتافت"

عزیزم،شتافت چیه؟اینودیگه به زوربردن.

56.روباهه درجنگل راه افتاده بودودادمیزد:آهای پلنگ میخوریم،گرگ تیکه پاره میکنیم،فیل لت وپارمیکنیم و...

یه دفه چشمش افتاد به یه شیر،ودرحالی که به تته پته افتاده بود،گفت:البته مخفی نماندکه بعضی اوقات هم ...زیادی میخوریم.

57.اوایل انقلاب یه نفرروبه جرم عرق خوری دستگیرکرده وبه پاسگاه برده بودنش،عرق خوره ازافسرنگهبان پرسید:منوبراچی آورده ایداینجا؟پاسبان جواب داد:براعرق خوری

عرق خوره گفت:پس چرانمیارید بخوریم؟

58.اگه یخچالها اهل تلافی بودن هر نیم ساعت یه بار میومدن در اتاقمون رو باز می کردن و می پرسیدن: خب، دیگه چه خبر؟ خوشبختانه اون بزرگواران، اهل گذشت هستند.

59.دختره به یکی میگه اگه میخوای باهات باشم باید خرجم کنی الآن یک ماهه یارو رفته روستا خر جم کنه.

60.یکی رو میبرن آفریقاویه تمساح نشونش میدن،وبهش میگن:شما توکشورتون به این چی میگین؟

میگه:ماغلط بکنیم به این چیزی بگیم،ما نوکرشم هستیم. 

 

منبع تصاویر:http://reza-tavakolfard.blogfa.com/post/146

 +

سایت رحماء

 

 
طبقه بندی: گلچین طنز، 
برچسب ها: طنز، جوک، اس ام اس، جوک باحال، جوک سرکاری، اس ام اس سرکاری، لطیفه،  
[ پنجشنبه 22 خرداد 1393 ] [ 06:12 ق.ظ ] [ محسن رضوی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

نویسندگان
نظر سنجی
بیشتر چه مطالبی خدمت دوستان عرضه شود؟

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
/fontcenter